Main Slide Show - curtismix
Bohemian Waxwing.

Bohemian Waxwing.